Centos 6.4 Minimal Kurulumunda Ufak Bir Ayrıntı

Bugün test amaçlı bir Centos 6.4 Minimal kurulumu gerçekleştirdim. Normal şartlarda otomatik IP almasını beklediğim için herhangi bir network ayarına gerek duymadan “ifconfig” komutunu verdim. lo IP almamış gözüküyordu. “ifconfig eth0” aynı şekilde. “ifconfig eth1” aynı şekilde IP almamışlardı.

Kablo takılı olan ethernet kartının eth0 olduğunu kabul edelim. “vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” komutunu çalıştırıyoruz.

eth0 ile ilgili düzenleme yapacağımız dosyayı açıyoruz ve aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor.

DEVICE=eth0
HWADDR=08:00:27:0b:9a:f7
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=”yes”
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=none değerini BOOTPROTO=dhcp komutu ile değiştirirsek eth0 otomatik IP alır. Elle IP vermek istiyorsak dosyayı aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.

DEVICE=eth0
HWADDR=08:00:27:0b:9a:f7
NM_CONTROLLED=no
ONBOOT=”yes”
IPADDR=10.20.0.155
BOOTPROTO=none
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.20.0.1
DNS1=10.20.1.1
DNS2=10.0.1.2
USERCTL=no
TYPE=Ethernet

Dosya düzenlemesi bittikten sonra ESC tuşuna basıp “:wq” komutunu vererek dosyamızı kaydediyoruz.

Son olarak /etc/init.d/network restart komutu ile network servisini restart ediyoruz.

Umarım faydalı olur.